РЕВАКЦИНАЦИЯ НАУҚАНЫ ТУРАЛЫ. О КАМПАНИИ ПО РЕВАКЦИНАЦИИ.

РЕВАКЦИНАЦИЯ НАУҚАНЫ ТУРАЛЫ

Қарағанды облысы тұрғындары арасында коронавирустық инфекцияға қарсы вакцина-профилактикалық шаралар жүргізілуде.

2022 жылғы 23 мамырда Қазақстан Республикасының Бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің «Қазақстан Республикасында коронавирус инфекциясы жөніндегі санитариялық-эпидемияға қарсы және санитариялық профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу туралы» Қазақстан Республикасының Бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің 2022 жылғы 13 қаңтардағы № 2 қаулысына өзгерістер енгізу туралы» №25 қаулысы шықты.

Осы қаулыға сәйкес коронавирустық инфекцияға (КВИ) қарсы ревакцинацияға жататын адамдардың контингенті кеңейтілді.

Қазақстанның аумағында 3 және одан да көп ай тұратын шетел азаматтарын қоса алғанда, барлық адамдар КВИ-ге қарсы ревакцинацияға жатады.

КВИ-ге қарсы ревакцинация КВИ-ге қарсы алдыңғы профилактикалық екпеден кейін 6 ай аралықпен КВИ-ге қарсы вакцинацияның толық курсын және бұрын бірінші ревакцинацияны алған адамдарға жүргізіледі.

КВИ-ді жұқтыру қаупі жоғары мына адамдар КВИ-ге қарсы қайта ревакцинациялауға:

1) медицина қызметкерлері;

2) медициналық-әлеуметтік мекемелердің контингенті мен персоналы;

3) күш құрылымдарының қызметкерлері;

4) педагогтар;

5) пенитенциарлық (қылмыстық-атқару) жүйе мекемелерінің контингенті;

6) 50 жастан асқан адамдар жатады.

Ревакцинацияның мақсаты — КВИ бойынша эпидемиологиялық жағдайды тұрақтандыру үшін ұжымдық иммунитетті қамтамасыз ету, аурудың ауыр ағымының, постковидтік синдром түріндегі асқыну қаупін азайту.

Өркениетті елдердегі халық арасында қайта вакцинациялау COVID-19 айналымдағы және жаңа штамдарымен күресудің тиімді шараларының бірі ретінде танылды.

Бүгінгі күні облыста COVID-19-ға қарсы қайта ревакцинация жүргізу үшін келесі вакциналар қол жетімді: QazVac, Sinopharm, Pfizer.

Ағымдағы жылғы 4 тамыздағы жағдай бойынша:

Бірінші компонентке жататындарды вакцинациялаумен қамту – 71,2% құрайды, 726 777 адам егілді, жалпы контингенттің екінші компонентімен 66,5% немесе 679 203 адам егілді.

Ревакцинациямен 475 198 адамнан 253 801 адам қамтылды, бұл 53,4% құрайды.

Қайта ревакцинациямен 49 324 адамнан 24 663 адам қамтылды, бұл 50% құрайды.

Қарағанды облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті облыс тұрғындарын COVID-19-ға қарсы вакцина алуға шақырады, себебі біз бұрынғы шектеулерсіз өмірге орала аламыз.

Вакцинацияның басты мақсаты – КВИ бойынша эпидемиологиялық жағдайды тұрақтандырып, «ұжымдық иммунитетті» қамтамасыз ету.

 

О КАМПАНИИ ПО РЕВАКЦИНАЦИИ

В Карагандинской области продолжается вакцинопрофилактика против коронавирусной инфекции среди населения.

Главным государственным санитарным врачом Республики Казахстан 23 мая 2022 года было вынесено постановление №25 «О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 13 января 2022 года №2 «Об организвации и проведении санитарно-противоэпидемических мероприятий по коронавирусной инфекции в Республике Казахстан», которое вступило в действие 25 мая 2022 года.

Согласно данному постановлению расширен контингент лиц подлежащих ревакцинации против коронавирусной инфекции (КВИ).

Ревакцинации подлежат все лица, включая иностранных граждан, проживающих на территории Казахстана 3 и более месяцев.

Ревакцинация против КВИ проводится лицам, получившим полный курс вакцинации против КВИ и лицам, ранее получившим первую ревакцинацию с интервалом 6 месяцев после предыдущей профилактической прививки против КВИ.

Повторной ревакцинации против КВИ подлежат следующие лица, имеющие высокий риск инфицирования КВИ:

1) медицинские работники;

2) контингент и персонал медико-социальных учреждений;

3) сотрудники силовых структур;

4) педагоги;

5) контингент учреждений пенитенциарной (уголовно-исполнительной) системы;

6) лица старше 50 лет.

Цель ревакцинации — обеспечение коллективного иммунитета для стабилизации эпидемиологической ситуации по КВИ, минимизации риска тяжелого течения болезни, осложнении в виде постковидного синдрома.

Повторная ревакцинация среди населения в цивилизованных странах признана одним из эффективных мер борьбы с циркулирующими и новыми штаммами COVID-19.

На сегодняшний день для проведения повторной ревакцинации против COVID-19 в области доступны следующие вакцины: QazVac, Sinopharm, Pfizer.

По состоянию на 4 августа текущего года:

Охват вакцинацией подлежащего первым компонентом составляет – 71,2%, привито 726 777 человек, вторым компонентом от общего количества подлежащего контингента привито 66,5% или 679 203 человек.

Ревакцинацией охвачено 253 801 человек из подлежащих 475 198, что составляет 53,4%.

Повторной ревакцинацией охвачено 24 663 человек из подлежащих 49 327, что составляет 50%.

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области призывает жителей области получить вакцину от COVID-19, вследствие чего мы все можем вернуться к прежней жизни без ограничений.

Цель вакцинации – обеспечение стабилизации эпидемиологической ситуации по КВИ и обеспечение «коллективного иммунитета».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *